სერვის კონსულტანტი/სტაჟიორი – შიდა ქართლი

liberti_bankis_logo_1084-300x160ლიბერთი ბანკში სამუშაოდ ვიწვევთ წარმატებულ სტუდენტებს და ახალკურსდამთავრებულებს, ასევე ახალგაზრდებს უმაღლესი განათლებით, რომლებიც კარიერის საწყის ეტაპზე იმყოფებიან.

სტაჟირების ძირითადი მიზანი ლიბერთი ბანკის ერთგული და ლოიალური კადრების მოძიება და დასაქმება. სტაჟირება წარმოადგენს ლიბერთი ბანკში დასაქმების პირველ ეტაპს.

სერვის კონსულტანტის/სტაჟიორის არაანაზღაურებად პოზიციაზე დასაქმებით, ლიბერთი ბანკი გთავაზობთ გაიაროთ სამ თვიანი სტაჟირების პროგრამა ბანკის შიდა ქართლის რეგიონის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში, კერძოდ: გორის, ხაშურის, ქარელის, კასპის სერვის ცენტრებისთვის.

სტაჟირების პერიოდში, თქვენ საშუალება გეძლევათ რეალურ რეჟიმში, სწრაფად და ეფექტურად გაიაროთ პრაქტიკული/პროფესიული უნარ-ჩვევების დახვეწის და ამაღლების პროცესი, განავითაროთ უნარ-ჩვევები, რომელიც მომსახურების სფეროში გამოგადგებათ, შეიძინოთ რეალური პროფესიული გამოცდილება, რაც საშუალება მოგცემთ წარმატებულად დაიწყოთ თქვენი მომავალი კარიერა ლიბერთი ბანკში.

სტაჟირების წარმატებულად დასრულების შემდეგ, წარმატებულ კანდიდატებს ვთავაზობთ:

** საქართველოს ბაზარზე აქტიურად განვითარებადი და ამბიციური საბანკო გუნდის წევრობას;
** პროფესიული განვითარებისა და კარიერული ზრდის ფართო შესაძლებლობებს;
** სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტის მიღებას;
** სერვის პლიუსის და პროდუქტების ტრენინგს;
** დასაქმებას სხვადასხვა პოზიციებზე, ლიბერთი ბანკის სხვადასხვა ფილიალებსა თუ სერვის ცენტრებში (აღსანიშანავია, რომ შემდგომი დაწინაურების მიზნით სტაჟირების დასასრულს სტაჟიორი გაივლის ზოგადი უნარების ტესტს და დამატებით გასაუბრებას. დაწინაურებისას გათვალისწინებულ იქნება სტაჟირების პროცესი).

ძირითადი ფუნქციები:

** მომხმარებელთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება;
** მომხმარებელთა მარშრუტის დარეგულირება: მომსახურების დარბაზში შემოსული მომხმარებლის გადამისამართება შესაბამისი მიმართულებით, ** თითოეულ შემოსულ მომხარებელთან ურთიერთობის დამყარება;
** მომხმარებლის მოთხოვნების განსაზღვრა და მათთვის საორიენტაციო სამსახურის გაწევა: გადამისამართება, მარშრუტის განსაზღვრა;
** მომხმარებლისთვის პირველადი კონსულტაციის გაწევა: მომხმარებლის სასურველ სერვისთან დაკავშირებული აუცილებელი პროცედურების განმარტება, მომხმარებლისთვის სერვისის პირობების და ვადების განმარტება;
** მომხმარებელთა დახმარება ავტომატიზირებულ სისტემებთან მუშაობისას: რიგის მართვის სისტემა, სწრაფი გადახდის აპარატები და ბანკომატები;
** ლიბერთი ბანკის ფილიალებს გარეთ განთავსებულ ბანკომატებთან პოზიციონირება და მომხმარებლისთვის ბანკომატით სარგებლობაში დახმარების გაწევა;
** ლიბერთი ბანკის ცალკეული პროდუქტების მომხმარებლებისთვის წარდგენა.

ძირითადი მოთხოვნები:

** სასურველია უმაღლესი განათლება (სტაჟირების გავლა ასევე შესაძლებელია ბაკალავრის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტის ან მაგისტრატურის სტუდენტისთვის);
** ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა (სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა);
** კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) ცოდნა სასურველია.

პროფესიული უნარ-ჩვევები:

** კომუნიკაბელურობა;
** ლოგიკური აზროვნება და ლოგიკურად მსჯელობის უნარი;
** კეთილგანწყობა;
** გამართული საუბრის მანერა;
** მომხმარებელთა ეფექტურად და თავაზიანად მომსახურების უნარ-ჩვევები;
** სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
** მოტივირებულობა;
** კარიერულ წინსვლაზე ორიენტირებული
** ორგანიზებულობა და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
** სიახლეების სწრაფად ათვისების უნარი;
** დატვირთულ რეჟიმში მუშაობისა და პრობლემების დროულად მოგვარების უნარი
** გუნდურობა.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სტაჟიორად ყოფნის პერიოდში, ყოველდღიური სამუშაო პროცესი საკმაოდ მობილურია და ლიბერთი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში პოზიციონირების გარდა ითვალისწინებს ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციებში განთავსებულ ლიბერთი ბანკის ბანკომატებთან გარკვეული პერიოდულობით და გრაფიკით პოზიციონირებას.

გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი CV ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: sc@libertybank.ge 2016 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით.

მნიშვნელოვანია: გთხოვთ, განაცხადის გამოგზავნისას “subject line”-ში მიუთითოთ პოზიცია და კონკრეტული თქვენთვის სასურველი ქალაქის დასახელება, რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი, სხვა შემთხვევაში თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

სატელეფონო ზარებით ინფორმაციის გაცემა შეუძლებელია.

შეტყობინება: ლიბერთი ბანკი პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თაობაზე მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, რომელიც ლიბერთი ბანკისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ბანკში გამოცხადებულ ამა თუ იმ ვაკანსიაზე განაცხადების განხილვისას, რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება თქვენს CV-სა ან/და მის თანდართულ დოკუმენტებში მოცემული მონაცემებით (შემდგომში “კანდიდატის პერსონალური მონაცემები”), შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის შენახვისა და განხილვის, ასევე კანდიდატთა შერჩევის პროცესში თქვენი დაშვების მიზნით, ბანკის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკისა (რომელიც ხელმისაწვდომია ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე http://bit.ly/1S5KLSu) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

კანდიდატის პერსონალური მონაცემები შეინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით (ან კანონით დადგენილი მეტი/ნაკლები ვადით).

კანდიდატის პერსონალური მონაცემების უშუალოდ იმ ვაკანსიაზე განხილვის გარდა, რომელზეც გამოაგზავნეთ განაცხადი, ლიბერთი ბანკმა შესაძლოა შეინახოს და გამოიყენოს აღნიშნული მონაცემები თქვენი კანდიდატურის სხვა პოზიციაზე განსახილველად. თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ, თქვენი კანდიდატურა განხილულ იქნას სხვა პოზიციაზე ან გსურთ ბანკმა შეწყვიტოს მონაცემების დამუშავება, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ლიბერთი ბანკს (ვებ გვერდზე http://www.libertybank.ge მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე).

გაითვალისწინეთ, რომ კანდიდატის პერსონალური მონაცემების ბანკისათვის გაგზავნით, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით წინამდებარე შეტყობინებას და თანახმა ხართ, თქვენი პერსონალური მონაცემები შეგროვდეს, შენახულ იქნას, გადაიცეს ან/და დამუშავდეს ზემოთ ხსენებული ფორმით. ყოველივე აღნიშნულზე თანხმობა აუცილებელი პირობაა ლიბერთი ბანკში ნებისმიერ პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის განსახილველად. წინამდებარე შეტყობინება არ განიხილება, როგორც ლიბერთი ბანკში დასაქმებულის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულების ნაწილი.

გამოქვეყნდა: 20 აგვ / ბოლო ვადა: 10 სექ

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s