პროექტი დევნილი ოჯახებისთვის ,,სოფლად სახლი”

„სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში, დევნილი ოჯახი თავად არჩევს კერძო სახლს მიწის ნაკვეთით საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი, სამინისტრო დევნილი ოჯახისათვის აღნიშნულ სახლს შეისყიდის.  თანხის  რაოდენობა განისაზღვრება  ოჯახის სულადობიდან გამომდინარე. 17 000  ლარი  ოჯახზე, რომელიც შედგება 1-2 წევრისაგან, 21 000 ლარი 3-4 წევრზე,  26 000 ლარი 5-7 წევრზე, 31 000 ლარი 8 და მეტ ოჯახის წევრზე. პროექტის ფარგლებში, განაცხადების  მიღება უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს.დევნილ ოჯახს, რომელმაც საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით შეავსო განაცხადი და მიენიჭა მინიმუმ 3,5 ქულა (რაც შესაძლოა საკმარისი არ აღმოჩნდეს გრძელვადიანი განსახლების პროექტის ფარგლებში ბინის მისაღებად)  შესაძლებლობა ეძლევა განაცხადი „სოფლად სახლის“ პროექტში გადაიტანოს.

შევსებულ განაცხადთან ერთად, დევნილმა ოჯახმა  მოძიებული სახლის საჯარო რეესტრის ამონაწერიც უნდა წარმოადგინოს.

შერჩეული სახლის შესყიდვის გადაწყვეტილებას სამინისტო „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნის  საფუძველზ

ე იღებს.

 წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s